Trong bức thư đó, Dũng bày tỏ tình yêu của mình. Tôi đã suy nghĩ về anh ấy cả đêm, tôi nên trả lời anh ấy như thế nào đây. Tôi cũng sợ rằng anh ấy sẽ nói với bất cứ ai về điều đó. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy là phụ nữ đã có gia đình, cô ấy còn sợ hơn tôi, và cô ấy sẽ không bao giờ để chuyện này xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Tôi quyết định nói đồng ý với anh ấy. Hai ngày sau, tôi cũng đã viết một lá thư và đưa cho anh ấy khi tôi còn học đại học. Từ đó chuyện tình của chúng tôi bắt đầu. Tôi đã nói với tất cả bạn bè của mình về Dũng vì tôi không bao giờ giấu họ bất cứ điều gì. Bây giờ tôi và Dũng đang nói chuyện điện thoại, nhưng anh ấy không nói chuyện vào ban đêm vì khi đó vợ anh ấy từng sống với anh ấy.

Bố mẹ đi vắng, ở nhà em gái hành hạ anh trai

Bố mẹ đi vắng, ở nhà em gái hành hạ anh trai