Cạn tinh trùng khi gặp phải Yui Hatano. giọng nhỏ nhẹ nhưng rất gay gắt, mẹ tôi nói với bố tôi rằng bà đã chán ngấy vì không quan hệ cùng tần suất trước đây nên tôi muốn. để biết vấn đề là gì, nếu đó là một loại vấn đề thể chất hoặc nếu đó là một loại vấn đề khác (nghĩa là một người không ăn vì họ đã ăn rồi). Kể từ lúc đó, tôi nhận thấy rằng mẹ buồn hơn một chút, mặc dù mẹ không muốn thể hiện điều đó để không làm hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi vẫn tiếp tục thói quen đi biển, xem phim, v.v. Mặc dù tôi phải nói rằng bây giờ mẹ đến bãi biển nhiều hơn trước, không phải theo ngày mà là đúng lúc, vì mẹ xuống sớm hơn và về muộn hơn. Vào tháng 8, tôi có một vấn đề nhỏ, đó là người bạn thân nhất của tôi trong khu vực đã phải học cho kỳ thi tháng 9.

Cạn tinh trùng khi gặp phải Yui Hatano

Cạn tinh trùng khi gặp phải Yui Hatano