Cho em đút vào 1cm thôi nhé. làm ướt nó nhiều nhất có thể và khi tôi cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nói với anh ấy, bây giờ tình yêu của tôi thúc đẩy, anh ấy làm từ từ không ngừng cho đến khi có tất cả bên trong, tôi cảm thấy như sắp chết, Tôi lên đỉnh ngay lập tức, tôi co giật đến mức tôi phải trấn tĩnh anh ấy để anh ấy không sợ, tôi nói với anh ấy rằng khoái cảm rất mạnh, hãy tha thứ cho tôi nhưng có em trong tôi mạnh hơn tôi mong đợi, Thôi nào, bạn bây giờ, nó bắt đầu đưa vào và lấy ra, nó lộ ra, tôi đặt nó lại vị trí để anh ấy đẩy, sau đó anh ấy bắt đầu tăng tốc và bắt đầu cảm thấy khoái cảm, sự thật là như vậy Cũng không kéo dài được bao lâu, anh ấy cảm thấy cực khoái đang đến gần, thật không thể tin được, tôi cũng đang đến gần.