Rồi tôi nói – Hoàng cũng là chồng tôi à? Suresh nói – không chị Rand! Sau đó, anh ấy ngay lập tức tăng tốc độ chết tiệt của mình và tôi cảm thấy một dòng nước nóng chảy vào âm hộ của mình. Sau đó, âm hộ của tôi cảm thấy nhờn. tinh dịch của người đàn ông đầu tiên vào âm hộ của tôi. Sau đó, Suresh nói – người đổ nước vào âm hộ là chồng… và người đổ nước ra, bạn là con điếm của anh ta! Có cái gì đó? Vì vậy, tôi nói – con điếm này là gì? Sau đó, Suresh nói – Bhosdi Wali…bạn hiện 19 tuổi. Bạn sẽ hiểu khi bạn lớn lên. Sau đó, anh ấy nói – thôi nào, quay lại! Tôi nói – tại sao lại ở phía sau? Sau đó, Suresh tát tôi và nói – chị dâu, hãy làm theo lời chồng chị nói! Tôi nằm xuống.

Đây là cách mà vợ giúp chồng trả nợ

Đây là cách mà vợ giúp chồng trả nợ