Hai mẹ con loạn luân trong âm thầm. với đứa con gái 9 tuổi của cô ấy muốn đến thăm tôi và xuống bể bơi bằng bạt ở phía sau, vì không có chỗ nào để làm một bể bơi và giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi đang nói chuyện với con gái tôi ở cửa thì Fernando từ phía sau đến chào, cháu gái tôi chạy ra chào anh ấy, cô ấy rất yêu anh ấy và anh ấy chỉ đến với cô ấy trong bộ đồ tắm, tôi có thể thấy cách Nancy đang nhìn với anh ấy và tôi không nghi ngờ gì rằng cô ấy cũng bị thu hút bởi thứ gì đó bởi đứa cháu trai rất được mong muốn đó và cùng với cháu gái của tôi, cô ấy chào Nancy và rời đi cùng Ayilen, đó là cái mà cháu gái tôi gọi là hồ bơi nhỏ. Buổi chiều trôi qua và Aylen yêu cầu tôi ở lại qua đêm, tôi nói với cô ấy rằng Fernando đang ở nhà đó nhưng cô ấy khăng khăng, nhưng tôi không có chỗ cho cô ấy.