Kỷ niệm 5 năm bước chân vào nghiệp diễn. Anh trai tôi kể, cháu gái tôi rất lạ, cháu ít ăn và hay có triệu chứng quấy khóc. Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi biết nguyên nhân căn bệnh của anh ấy, nhưng tôi đã cố gắng giảm thiểu điều đó trước mặt anh ấy, giả vờ rằng nguồn gốc có thể là do một vết thương lòng sẽ lành lại theo thời gian. một ngày tôi nghe Mười lăm ngày trôi qua mà chúng tôi không gặp nhau. Tôi cảm thấy như mình đã làm vỡ một món đồ trang trí bằng sứ không thể sửa chữa được. Anh trai tôi kể, cháu gái tôi rất lạ, cháu ít ăn và hay có triệu chứng quấy khóc. Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi biết nguyên nhân căn bệnh của anh ấy, nhưng tôi đã cố gắng giảm thiểu nó trước mặt anh ấy, giả vờ rằng nguồn gốc có thể là do một vết thương lòng sẽ lành lại theo thời gian.

Kỷ niệm 5 năm bước chân vào nghiệp diễn

Kỷ niệm 5 năm bước chân vào nghiệp diễn