Tôi hỏi – khi nào? Cô ấy nói – đưa tôi vào phòng tắm một lần. . . Hai lần trên sân thượng, một lần rất lâu, khi đèn tắt, anh hôn tôi trên cầu thang trong hai phút. Đó là lý do tại sao tôi bị lạc … đó là lý do tại sao tôi nhớ cô ấy. Tôi hỏi – bạn có muốn làm tình với cô ấy nữa không? Cô ấy nói – không…nhưng tôi phải gặp cô ấy và nói chuyện rất nhiều. Tôi phải hỏi anh tại sao lại lừa dối tôi. Tôi hỏi – cô ấy sẽ không quan hệ tình dục khi đến nói chuyện với anh ấy chứ? Cô ấy nói – Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì, ai làm điều đó, anh ấy sẽ làm điều đó. Tôi hỏi – anh ấy sẽ làm gì? Cô ấy nói – anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Anh là người chồng đầu tiên của tôi. Tôi nói – bạn sẽ đụ cô ấy sau đó chứ?

Mâu thuẫn anh em, người anh trai tìm cách trả đũa

Mâu thuẫn anh em, người anh trai tìm cách trả đũa