Nhấp thế này thì còn gì là hàng nữa. tôi cảm thấy lên đến đùi, đi qua chichis của tôi. Trong suốt thời gian đó và vô số lần cực khoái mà chúng tôi có, chúng tôi không nói nên lời, chỉ có tiếng rên rỉ sung sướng của chúng tôi vang vọng trong bếp. Chúng tôi thậm chí không nghĩ rằng bố mẹ có thể đến và phá vỡ niềm đam mê của chúng tôi. Khi cơn cực khoái cuối cùng của tôi chưa kết thúc, tôi cảm thấy thành viên của anh ấy rời khỏi tay tôi và được anh ấy chiếm lấy. Tò mò, tôi mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tôi rất vui khi thấy anh ấy hướng nó đến lỗ hổng của tôi và ngay lập tức, tôi cảm thấy Tôi cảm thấy rằng thành viên của anh ấy rời khỏi tay tôi và được anh ấy nắm lấy. Tò mò, tôi mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra.