Tag: 1PD-060323-001

Uncen
Cô bạn cùng lớp siêu đáng yêu

Cô bạn cùng lớp siêu đáng yêu

Cô bạn cùng lớp siêu đáng yêu. Không, tôi muốn cậu đi cùng tôi. -Ồ vậy ư? -Nếu bạn muốn, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn khi đi du lịch mà không có bạn đồng hành. Tôi không muốn ở một mình...-khi anh ấy nói điều đó, nó giố...