Tag: ABF-005

Trú mưa nhờ nhà hàng xóm và cái kết

Trú mưa nhờ nhà hàng xóm và cái kết. điều mà mẹ tôi không ngăn cấm tôi khi bà bắt gặp tôi vì bà nói rằng dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa, bà sẽ tiếp tục làm điều đó trong bí mật. Nhưng cô ấy cũng sẽ có phần của mìn...