Hồng hiểu những lời nói dối của cô ấy sẽ kéo dài bao lâu trước mặt bác sĩ. Anh nghĩ nói ra sự thật là đúng. Nhưng một người như vậy, cô thậm chí không thể gọi tên. Vì một khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, gia đình anh ấy sẽ biết tất cả. Hồng- Không không… Babu ji, đừng nói gì với mẹ của con. Nhưng tin tôi đi, trước đó tôi cũng bị đẩy…hôm qua tôi cũng bị đẩy. Tiến sĩ Khánh – Bạn nói cho tôi biết… làm thế nào một người nào đó có thể tiếp tục sử dụng bạn bằng cách ép buộc bạn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát… bạn chỉ cần cho tôi biết tên. Gita bắt đầu tự hỏi cảnh sát ở ngôi làng này sẽ làm gì với anh ta nếu anh ta quấy rối tôi.

Vì vô sinh nên người chồng đã nhờ anh trai giúp đỡ

Vì vô sinh nên người chồng đã nhờ anh trai giúp đỡ