Hai người họ từng cãi nhau hàng ngày vì vấn đề này. Hân thường quan hệ tình dục một lần trong tuần đầu tiên, sau đó một hoặc hai lần một tháng. Ngay cả sau khi Hân ngủ thiếp đi, Thư vẫn thường nói chuyện điện thoại trong một hoặc hai giờ và làm những việc sai trái. Nói chung, bây giờ cô ấy bắt đầu thỏa mãn ham muốn tình dục của mình thông qua các trang web khiêu dâm, trò chuyện và cuối cùng là máy rung. Hân cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô cũng dùng một số loại thuốc để cải thiện đời sống tình dục và cắt giảm lượng rượu tiêu thụ. Sau khi làm tất cả những điều này, bây giờ anh ta bắt đầu xem phim khiêu dâm với Thư hai hoặc ba ngày một tuần, và sau đó anh ta cố gắng ép buộc quan hệ tình dục. Anh ấy sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ với máy rung và đồ chơi tình dục.

Xếp hình cực khoái cùng nữ thần tượng xinh đẹp

Xếp hình cực khoái cùng nữ thần tượng xinh đẹp